เที่ยวสิงคโปร์

แนะนำสถานศึกษา

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

ชื่อ นางสาววันวดี กู้เมือง
ชื่อเล่น วัน
วันเดือนปีเกิด 19 เมษายน 2520
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1หมู่ที่ 5 ถ.เทศประชา ต.หินตก
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80350
ประวัติการศึกษา ระดับมัธยม ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาชีพ ครู
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านปากพรุ
ตำบลบางนบ อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
E-mail wanm@hotmail.co.th

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากประชาสัมพันธ์เว๊บรวมพลคนสอบผู้บริหาร
    http://tymufc.fix.gs/index.php

    และ

    http://tymufc.blogspot.com/

    ตอบลบ